Centrum kódů GPL
 

 

Upozornění: Výrobky společnosti ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. částečně obsahují softwarový kód vyvinutý třetími stranami, včetně softwarového kódu podléhajícího GNU General Public License („GPL“), verze 1 / verze 2 / verze 3 nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Příslušnou softwarovou podmínku můžete použít k dodržení licenčních podmínek GPL.

Za účelem dodržení podmínek GPL nabízí společnost ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. příslušný software ke stažení u produktů obsahujících příslušný kód.  ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. s případnou podporou třetích stran nabízí poštovní službu za účelem získání strojově čitelného zdrojového kódu softwaru podléhá GPL, a to na CD na vyžádání dopisem na naši adresu společnosti, který je uveden v našich kontaktech na těchto webových stránkách. Další informace jsou poskytovány s příslušnými produkty nebo softwarem. ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. zajišťuje bezplatný přístup ke kopiím příslušného strojově čitelného zdrojového kódu softwaru, který podléhá GPL a je obsažen v produktech ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Za manipulační a přepravní náklady spojenými s doručením CD budeme účtovat související náklady pokrývající tyto výdaje povolené pouze za podmínek GPL.

Příslušné programy jsou distribuovány BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v příslušné veřejné veřejné licenci GNU.

Za účelem stažení zdrojového kódu nám prosím zašlete čitelnou kopii své původní nákupní faktury k produktu ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Zde si můžete prohlédnout, vytisknout a stáhnout příslušné licenční podmínky GPL.

Upozorňujeme, že centrum kódů GPL je poskytováno pouze se svolením společnosti Alphatech Technologies s.r.o. a to pouze svým zákazníkům, ale společnost Alphatech Technologies s.r.o. nemusí nabízet úplnou sadu zdrojových kódů použitých ve všech produktech ani vždy poskytovat nejnovější nebo aktuální verzi těchto zdrojových kódů.

Pokud jste toho názoru, že ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. společnost by měla nabídnout další zdrojový kód podléhající GPL, kontaktujte nás prosím na sales@alphatechtechnologies.cz.

 

INFO ke stažení softwaru: Tento software obsahuje části programu s otevřeným zdrojovým kódem. Níže jsou uvedeny podmínky následujících licencí open source v původní anglické verzi:

General Public License Version 1
General Public License Version 2
Free software
Lesser General Public License Version 2.1
Licenční podmínky pro open source si můžete stáhnout v následujících odkazech ke stažení:

GNU GPL open source license conditions

GPL info Open Source Software v1

GPL info Open Source Software - BlueGate SIP gateway

GPL info Open Source Software - v2

GPL licenses and authors - v2

Source code availability in the scope of GNU GPL

General Instructions and Cautions