RMA - žádost o přidělení reklamačního čísla

RMA je identifikační číslo, pod kterým můžete v celém průběhu reklamačního procesu sledovat stav konkrétní reklamace. Odkaz na RMA číslo vylučuje chyby během vyřizování reklamace. Během přidělení RMA čísla proběhne ověření, zda je zboží zakoupeno v Alphatech Technologies s.r.o., je-li v záruce atd. Pokud budete Vaše zboží zasílat kurýrní společností nebo poštou, musí být na balíku zřetelně vyznačeno RMA číslo, pod kterým je reklamované zboží evidováno. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit RMA číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna RMA čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Pokud nemáte vytvořené RMA číslo pro reklamovaný produkt, zažádejte si o něj pomocí tohoto formuláře.

+420 ... ... ...
Napište název produktu, který je uveden na faktuře společnosti Alphatech Technologies s.r.o.  
Uveďte sériové číslo produktu dle faktury společnosti Alphatech Technologies s.r.o.
Uveďte číslo prodejní faktury společnosti Alphatech Technologies s.r.o., na základě které jste produkt koupili.
Uveďte datum prodeje dle faktury společnosti Alphatech Technologies s.r.o.
Popište závadu pokud možno co nejpodrobněji.