4G-Lift-Call-Line výtahový komunikátor

4G-Lift-Call-Line komunikátor

4G / GSM nouzový interkom pro výtahy
Splňuje platné EU normy pro instalaci ve výtazích
EN 81-28: 2018
EN 81-28+AC:2019-04
EN 81-70
4G (VoLTE - Voice over LTE) / 2G GSM verze
2-drátové linkové připojení mezi nouzovým interkomem v kabině výtahu a 4G GSM bránou ve strojovně 
Výtahový interkom je napájen pouze z analogové linky
Jednoduché programování pomocí jedné SMS zprávy

Katalogové číslo
331104

4G GSM brána se neprogramuje, zůstává v továrním nastavení
4G GSM brána má SMS programovací funkci pro intercom Lift-Call-Line
Výtahový interkom Lift-Call-Line je pomocí SMS zprávy naprogramován přes 4G GSM bránu
Možnost komunikace se strojovnou
Možnost připojení dalších dvou interkomů nad kabinu výtahu a pod kabinu výtahu
Indikace stavu pomocí interních LED nebo lze připojit volitelnou sadu externích LED (zelená / žlutá)
Indikace poruchového stavu podle EN norem
Technické a servisní volání
Kontrola funkčnosti akustické cesty
Kontrola uvíznutého tlačítka
Podrobnější popis všech funkcí je uveden v prezentaci 

Poptávkový formulář