GSM Lift Watch výtahový komunikátor

GSM zařízení pro bezdrátovou komunikaci z kabiny výtahu. Zařízení je určeno k nouzovému hlasovému spojení 2 kabin výtahu s havarijní službou, hasiči, policií, obsluhou apod. Nastavení a ovládání je možné i dálkově pomocí SMS (zjištění stavu výtahu, reset výtahu atd.).

Vlastnosti:

 • Po aktivaci postupné volání až na 8 čísel (MASTER1-8) na SIM kartě s automatickým omezením doby hovoru na 4 minuty
 • Zpětné volání pouze z čísel MASTER uložených na SIM kartě, ostatní volání blokována
 • Kontrola využitelného kreditu u předplacených karet s upozorněním při blížícím se přečerpání programovatelnou SMS zprávou na programovatelné číslo
 • Automatické kontrolní volání jednou za 3dny na jedno z čísel TEST (TEST1-8) uložených na SIM kartě
 • Indikace navazovaného a probíhajícího spojení oddělenými externími indikátory
 • Příkazový SMS mód pro dálkové ovládání (SMS lze posílat pouze z čísel TESTx):
  • Ovládání 2 kontaktů relé pro reset výtahu
  • Zjištění stavu výtahu (5 vstupů, z to 2 blokovací)
  • Změna čísel MASTER a TEST (čísla na která je postupně voláno)
  • Zjišťování stavu GSM sítě
  • Zjišťování kreditu
  • Jednorázové okamžité spojení na číslo poslané SMS:
   • Pro udržení aktivace je z předplacených tarifů Go, Twist atd. nutno jednou za několik měsíců zavolat
   • Nouzová volání na jiná než naprogramovaná čísla (pod kontrolou provozovatele) servis atd.
Katalogové číslo
321101
 • 2 vstupy pro uvolnění volání – možno volat pouze při poruše
 • Vstupy mohou být využity pro posílání SMS s upozorněním na poruchu výtahu (poruchový signál na vstupu delší než 2 minuty)
 • Automatický limiter zesílení mikrofonu/Při dovolání se do hlasové schránky možnost vyvolání stiskem tlačítka dalšího čísla v pořadí
 • Posílání programovatelných SMS při poruše na přednastavitelná čísla – SMS se vysílá při změně stavu na vstupu pro uvolnění volání (zrušení zkratu) delším než 2 minuty

Poptávkový formulář