Analog Brave NUDV interkom

analogový dveřní komunikátor

 • IP síťová kamera - přenos videa z dveřního interkomu přes LAN síť
 • aktuálně je implementován volitelný kamerový modul s IP kamerou APTI-RF42MA-28
 • stupeň krytí IP42
 • modulární systém umožňuje připojit 1 až 99 tlačítek včetně klávesnice pro vytáčení/přístupové kódy
 • hlasová komunikace je napájena pouze z telefonní linky
 • pulzní a tónová (DTMF) volba
 • dvě 24místná čísla pod každým tlačítkem (včetně *, #, Flash a pauzy)
 • přepínání Den / Noc pomocí DTMF kódu nebo automaticky podle vnitřních hodin RTC - týdenní program (přídavný modul)
 • možnost prodloužit hovor výběrem * nebo #
 • možnost připojení dvou nezávislých zámků pro otevírání dveří
 • lze použít 8 režimů přepínání (např. přídavný zvonek, postupné otevírání)
 • dva kódy pro zavěšení interkomu z telefonu
 • dva kódy pro otevření dveří z telefonu na 1 impuls a dva kódy na 2 impulsy
 • 3 x 6 kódových zámků pro každý spínač (heslo z tlačítek dveří)
 • možnost připojit k prvnímu spínači elektricky zabezpečený zámek (aktivace sériovým kódem)
 • možnost připojení výstupního tlačítka
 • možnost zavěsit opětovným stisknutím stejného tlačítka
 • možnost zapnout režim dětského volání (nevytáčí)
 • možnost zapnout potlačení příjmu DTMF z mikrofonu
 • možnost zapnout zaškrtnutí ve výzvě k vyřešení hovoru
 • možnost zapnout akustickou signalizaci sepnutí relé
 • volitelný počet zazvonění před přijetím příchozího hovoru
 • nastavitelné parametry tónové volby, délky blesku a pauzy
 • nastavitelné parametry akustické signalizace
 • nastavitelné parametry tónového detektoru
 • elektronické nastavení hlasitosti bez nutnosti otevření krytu
 • možnost trvalého napájení z externího 12V zdroje
 • snadné HW nastavení pomocí DIP přepínače
 • firemní nastavení v několika úrovních
 • programování je možné kromě vzdáleného DTMF také přímým připojením k osobnímu počítači (USB)
 • integrované vyhřívání DPS s regulací
 • přepínatelné osvětlení vizitek
 • zemnicí svorka pro lepší ochranu proti statické elektřině

Poptávkový formulář