4G GSM Lift Watch Voice výtahový komunikátor

Zařízení 4G GSM Lift Watch Voice - 4G GLWV je určeno k nouzovému hlasovému spojení kabiny výtahu s havarijní službou, hasiči, policií, obsluhou apod. Zařízení splňuje požadavky norem "EN 81-28:2018" , "EN 81-28+AC: 2019-04" a "EN 81-70".

 • 4G - VoLTE - Voice over LTE / 2G - GSM verze
 • 2G pásma B3, B8
 • 4G pásma B1, B3, B7, B8, B20, B28A
 • USB 2.0 full speed interface pro použití jako 4G LTE modem
 • Současný přenos dat a hlasové spojení v síti 4G LTE
 • Možnost připojení k internetu a dálkový dohled pro Vaše call centrum
 • V místě použití není potřeba žádná telefonní linka
 • Možnost různých typů hlásek pro kabinu, šachtu i strojovnu (ReMicA, ReMic AS, ReMicB + PREPOJ) – simultánní spojení všech jednotek s dispečinkem/ spojení pouze strojovny s hláskami v šachtě a kabině.
 • Vyměnitelný záložní akumulátor
 • Jednoduchá instalace a nastavení (v základu pouze uložení jednoho telefonního čísla na SIM)
 • Po aktivaci postupné volání až na 7 čísel (MASTER1-7) uložených na SIM kartě. Na jiná než naprogramovaná čísla nelze volat.
 • Automatické kontrolní volání jednou za 1-9 dnů na jedno z čísel TEST (TEST1-7) uložených na SIM kartě
 • Nastavitelná blokace nouzového volání (zpoždění blokace/ prodloužení blokace) - pokud je tlačítko volání drženo déle než 30s, volání se provede bez ohledu na blokaci (EN 81-28:2018)
 • Indikace navazovaného, probíhajícího spojení a dalších stavů zařízení spínači pro optickou signalizaci a akusticky (hlasově) – možnost nahrání vlastních hlášek
 • Mód relé pro blokaci výtahu při poruše/disfunkci 4G GLWV (přihlášení do GSM sítě, správné napětí záložní baterie, neblokované tlačítko nouzového volání)
 • Zpětné volání pouze z čísel uložených na SIM kartě, ostatní volání blokována
 • Automatické ukončení hovoru po 5 minutách
 • Samostatný test akustické cesty (kontrola reproduktor/ mikrofon/ připojení ReMic)
 • Stav „Emergency (Alarm)“ s uložením času a data vyvolání, zrušení místně (technikem) nebo dálkově (SMS) dle normy EN 81-28:2018
 • Během stavu “Emergency” zrušeno blokování volání, příchozí volání je možné z jakéhokoliv čísla.
 • SMS s upozorněním na nízký stav napájení (nastavitelná hodnota), SMS s oznámením o návratu napájení nad předepsanou mez, SMS s upozorněním na nízký stav napětí vestavného záložního akumulátoru
 • Evidence počtu servisních zásahů na výtahu s datem posledního zásahu.
 • Přesný čas a datum z GSM sítě
 • Přeposílání SMS operátora (např. upozornění na kredit) na přednastavené číslo (TEST8)
 • Práce bez PIN kódu / s PIN kódem - automatické generování náhodného PIN pro SIM kartu
Katalogové číslo
322141
 • Příkazový SMS mód pro dálkové ovládání (SMS lze posílat pouze z čísel TESTx):
  • nastavení všech parametrů
  • ovládání kontaktu relé
  • zjištění stavu zařízení (napětí napájení a baterie, čas „Emergency“, operátor, teplota, stav blokace a vstupu, stav relé, výsledek akustického testu…)
  • zrušení stavu „Emergency“
  • změna čísel MASTER a TEST (čísla na která je postupně voláno)
  • zjišťování stavu GSM sítě
  • SMS s AT příkazy GSM modulu
 • Posílání nastavitelných SMS při změně stavu vstupu – samostatné SMS pro oba stavy vstupu
 • SMS při zablokování tlačítka
 • 7 módů spínání pro kontakty relé
 • Automatický limiter zesílení mikrofonu

Poptávkový formulář